Visual
1 jaar geleden

Project Duurzame Inzetbaarheid ter Stege

Noordelijke Beton- en Timmerspecialisten  heeft de ambitie om te groeien en de toekomst van het bedrijf zeker te stellen. Daarvoor is het nodig om flexibel in te kunnen spelen op wensen van medewerkers, klanten en markttrends. Bij aanvang van het traject werd er nog op ambachtelijke wijze mallen geproduceerd, 1 werkopdracht op maat die door 1 medewerker wordt uitgevoerd. T.b.v. de ambitie was en is het noodzakelijk om op een modulaire wijze kwalitatief hoogwaardige mallen te gaan produceren. Dit heeft invloed op de manier van werken en de medewerker, waaronder: 

  • medewerkers zullen in teams moeten gaan werken i.p.v. op individuele basis.

  • medewerkers zullen zich kunnen ontwikkelen en waar ze graag en langdurig willen blijven werken.

  • medewerkers zullen om andere manier met elkaar communiceren.

  • medewerkers zullen op een andere manier nieuwe kennis tot zich moeten nemen.

 Dit streven had tevens ingrijpende gevolgen voor de organisatiecultuur van Noordelijke Beton- en Timmerspecialisten en vraagt van de medewerkers een andere instelling en benaderingswijze van het werk, wat ook gevolgen heeft voor de onderlinge communicatie binnen het bedrijf. De medewerkers stonden centraal in dit ontwikkelproces, omdat de medewerkers het in de dagelijkse praktijk tot stand zullen moeten brengen. 

De insteek van het project was om de leer- en communicatiecultuur te bevorderen, zodat de medewerkers in staat zullen zijn in dit transitieproces mee te groeien (draagvlak, (intrinsieke) motivatie en gedragsverandering). Het project was opgebouwd uit vier fases gebaseerd op de principes van design thinking (human centered design): 

  1. onderzoeken: het in samenspraak met de medewerkers in beeld brengen van de huidige uitgangssituatie en beoogde toekomstige situatie, alsmede de wijze van inbedden en borgen;
     

  2. ontwerpen: het i.s.m. de medewerkers vertalen van de onderzoeksresultaten naar de geformuleerde doelen en praktische tools;

  3. testen/valideren: het samenstellen van een representatieve testgroep van medewerkers, die gedurende de voortgang van het project steeds tussenresultaten zal beoordelen en feedback/input zal geven;

  4. implementeren: de in samenspraak bepaalde en vaststelde uitkomsten en tools worden gerealiseerd en geborgd in de organisatie.

 

 


Terug naar het nieuwsoverzicht